Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

inauguracja

Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Ze względu na pandemię COVID-19 liczba osób biorących udział w uroczystości została znacząco ograniczona.

Podczas inauguracji wręczone zostały następujące wyróżnienia:

 • Nagrody naukowe, organizacyjne:
  • Nagroda naukowa indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2019 roku - dr inż. Ewa Ura-Bińczyk
  • Nagroda naukowa zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019 - dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak , prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
  • Nagroda naukowa zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019 - prof. dr hab. inż. Halina Garbacz , dr inż. Krzysztof Topolski , mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła, mgr inż. Agata Sotniczuk
  • Nagroda naukowa zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019 - prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka , prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Paulina Wiecińska, dr inż. Paweł Falkowski , dr inż. Justyna Zygmuntowicz, dr inż. Aleksandra Miazga
  • Nagroda naukowa zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019 - dr hab. inż. Marek Kostecki , mgr inż. Mateusz Petrus , mgr inż. Tomasz Cygan, dr inż. Jarosław Woźniak
  • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018-2019 - prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
  • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018-2019 - prof. dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski
  • Nagroda organizacyjna indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019-2020 - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
  • Nagroda organizacyjna indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019-2020 - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
  • Nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019-2020 - prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
  • Nagroda organizacyjna zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2018-2019 - prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, dr inż. Emilia Skołek
 • Złota Kreda:
  • za wykład w semestrze zimowym prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
  • za ćw. laboratoryjne w semestrze zimowym dr inż. Emilia Skołek
  • za wykład w semestrze letnim prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
  • za ćw. laboratoryjne w semestrze letnim dr inż. Rafał Wróblewski
 • Najlepszy dyplom:
  • inżynierski - inż. Aleksandra Kalata ( średnia ze studiów: 4,77)
  • magisterski - mgr inż. Kinga Wieteska ( średnia ze studiów: 5,00)
 • Najlepsze średnie:
  • po I roku: Hubert Adamczyk (4,80)
  • po II roku: Zuzanna Krawczyk (4,47)
  • po III roku: Paweł Klimek (4,64)
  • po I sem. studiów II stopnia (polskojęzyczne): Bartłomiej Bulski (4,80)
  • po I sem. studiów II stopnia (anglojęzyczne): Muhammad Abiyyu Kenichi Pubayanto

Dziekan prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera wręczył pięciu osobom statuetki „Przyjaciel Wydziału”. Uhonorowani zostali:

 • prof. dr hab. Aleksandra Kolano-Burian, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych
 • prof. dr hab. inż.  Tadeusz Knych , Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki , Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
 • płk prof. dr hab. inż. Krzysztof Dragan, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • dr inż. Jakub Kaczorowski, Baker Hughes

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Paweł Zięba z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. K. Krupkowskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego.