Drzwi Otwarte 2019 na WIM PW

6 i 7 kwietnia, na Politechnice Warszawskiej, miała miejsce impreza promocyjno-informacyjna dla kandydatów na studia pod hasłem Drzwi Otwarte. Wydział Inżynierii Materiałowej, tak jak inne wydziały Politechniki Warszawskiej, był prezentowany w stoisku przygotowanym w Auli Głównej.

Studenci z Wydziałowej Rady Samorządu, z koła Naukowego „Biomaterials” oraz doktoranci zaprezentowali dwa pokazy. Pierwszy, przedstawiający odkształcenie plastyczne w metalach na przykładzie walcowania (na stoisku była ręczna walcarka jubilerska), nawiązywał do klasycznych skojarzeń z naszą dyscyplina nauki. Drugi pokaz, dotyczący biomateriałów przedstawiał najnowsze obszary badań w inżynierii materiałowej.

Jednocześnie, w budynku WIM, studenci z Koła Naukowego „Wakans” prezentowali wydział kandydatom, którzy chcieli zapoznać się bliżej ze studiami na kierunku inżynieria materiałowa. Były również pokazy opracowane przez studentów Koła i długie rozmowy poruszające różne aspekty studiowaniu na Politechnice Warszawskiej. Kandydaci mogli zapoznać się z wybranymi laboratoriami. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz prowadzony w laboratorium badań mechanicznych, gdzie prezentowano próbę rozciągania oraz pokaz skaningowego mikroskopu elektronowego.

Drzwi Otwarte 2019

Galeria z wydarzenia »