Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy Erasmus+

Studenci siedzący na schodach z laptopem

W dniach 7-24 kwietnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

 1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb w dniach 07-24.04.2022 r. Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 25 kwietnia 2022 roku.
 2. Miejsce składania dokumentów:  Dziekanat WIM, ul. Wołoska 141, pok. 204
 3. Wykaz wymaganych dokumentów:
  • Wniosek aplikacyjny, wydrukowany z USOSweb i podpisany przez studenta
  • Zaświadczenie o średniej ocen (średnia skumulowana od początku studiów) - zaświadczenie dołączy Dziekanat po przesłaniu wniosku aplikacyjnego.
  • Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym student będzie poruszał się na uczelni zagranicznej (nie dotyczy języka obcego realizowanego w Politechnice Warszawskiej)
  • Zaświadczenie o zaangażowaniu studenta w działalność na PW (np. Samorząd Studentów, ESN, koło naukowe)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej znajdują się na stronie www.cwm.pw.edu.pl.