BEYOND POB – nowy konkurs w ramach programu IDUB

zdjęcie mikroskopu

Do 18 stycznia 2021 roku trwa nabór wniosków w konkursie BEYOND POB w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Tematyka grantów powinna dotyczyć obszarów badawczych ujętych w aktualnym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Celem konkursu jest upowszechnienie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie przez zespoły badawcze PW w obszarach badawczych wykraczających poza zdefiniowane w projekcie IDUB Priorytetowe Obszary Badawcze, ale ujętych w aktualnym Wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Budżet konkursu BEYOND POB wynosi 4.000.000 zł, a maksymalny budżet jednego projektu badawczego to 200.000 zł.

Wnioskodawcą/kierownikiem projektu nie może być kierownik projektu, który uzyskał finasowanie w I edycji z któregokolwiek konkursów Centrów Badawczych POB lub złożył wniosek w II edycji konkursów Centrów Badawczych POB.

Więcej informacji na badawcza.pw.edu.pl