Kontakt

Sekretariat studiów doktoranckich WIM PW
ul. Wołoska 141, pok. 211
  

Przyjęcia doktorantów
mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
 22 234 87 35
 tatiana.erenc@pw.edu.pl
 

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 22 234 87 92
 halina.garbacz@pw.edu.pl