Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2021/2022

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2021 roku muszą opłacić składkę do 30 listopada 2021 roku.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

  • Ubezpieczyciel: firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Suma ubezpieczenia na osobę: 50.000 zł
  • Składka roczna płatna jednorazowo: 39 zł
  • Okres ubezpieczenia: 01.10.2021-30.09.2022
  • Konto wirtualne: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  • Tytuł wpłaty: NNW, imię i nazwisko, nr indeksu, r.a. 2021/2022

 

Informacja o ubezpieczeniu NNW

Formularz zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia