dr inż. Mateusz Petrus

 • 22 234 71 34

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki ul. Nowowiejska 24, pok. 221

    Wykształcenie

 • Tytuł Inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015.
 • Tytuł magistra: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2016.
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2021.

   Działalność naukowa

Opiekun pomocniczy 4 prac dyplomowych. Współprowadzący Laboratorium:

 • Tworzywa Ceramiczne,
 • Nanomateriały Bioaktywne (2018),
 • Technologia Informacyjna (2018, 2019, 2020).

Publikacje

 1. M. Petrus, J. Woźniak, T. Cygan, A. Lachowski, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, L. Chlubny, A. Jastrzębska, B. Adamczyk-Cieślak, A. Olszyna, Silicon carbide nanocomposites reinforced with disordered graphitic carbon formed in situ through oxidation of Ti3C2 MXene during sintering, Arch. Civ. Mech. Eng. 21 (2021) 87.
 2. M. Petrus, J. Woźniak, T. Cygan, A. Lachowski, D. Moszczyńska, B. Adamczyk-Cieślak, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, A. Jastrzębska, A. Olszyna, Influence of Ti3C2Tx MXene and Surface-Modified Ti3C2Tx MXene Addition on Microstructure and Mechanical Properties of Silicon Carbide Composites Sintered via Spark Plasma Sintering Method, Mater. 2021, Vol. 14, Page 3558. 14 (2021) 3558.
 3. T. Cygan, J. Wozniak, M. Petrus, A. Lachowski, W. Pawlak, B. Adamczyk-Cieślak, A. Jastrzębska, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, A. Olszyna, Microstructure and Mechanical Properties of Alumina Composites with Addition of Structurally Modified 2D Ti3C2 (MXene) Phase, Mater. 2021, Vol. 14, Page 829. 14 (2021) 829.
 4. M. Jakubczak, E. Karwowska, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, M. Petrus, J. Woźniak, J. Mitrzak, A.M. Jastrzębska, Filtration Materials Modified with 2D Nanocomposites—A New Perspective for Point-of-Use Water Treatment, Mater. 2021, Vol. 14, Page 182. 14 (2021) 182.
 5. J. Wozniak, M. Petrus, T. Cygan, A. Lachowski, B. Adamczyk-Cieślak, D. Moszczyńska, A. Jastrzębska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, A. Olszyna, Influence of MXene (Ti3C2) Phase Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Silicon Nitride Ceramics, Mater. 2020, Vol. 13, Page 5221. 13 (2020) 5221.
   

Nagrody

 • Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe, 2020.
   

Patenty i zgłoszenia patentowe    

 1. Woźniak Jarosław, Petrus Mateusz, Jastrzębska Agnieszka, Ziemkowska Wanda, Olszyna Andrzej, Wojciechowski Tomasz: Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych z udziałem karbidku tytanu o unikatowej stechiometrii i formie 2D, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.424633, Data zgłoszenia: 20-02-2018 - – zgłoszenie patentowe.
 2. Cygan Tomasz, Olszyna Andrzej, Woźniak Jarosław, Petrus Mateusz, Kostecki Marek: Kompozyt na osnowie tlenku glinu oraz sposób wytwarzania kompozytu na osnowie tlenku, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.424890, Data zgłoszenia: 14-03-2018 – zgłoszenie patentowe.