dr inż. Jan Wróbel

 • 22 234 87 48

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 302
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012
   

Staże zagraniczne

 • University of Vienna, Austria, 2008
 • Culham Centre for Fusion Energy, Anglia, 2013-2015
   

Działalność naukowa

Modelowanie stabilności fazowej i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
Stosowane metody: metody ab-initio oparte na Teorii Funkcjonału Gęstości połączone z metodami statystycznymi (metoda Cluster Expansion, symulacje Monte Carlo).
Badane materiały: materiały do zastosowań w reaktorach termofuzyjnych (stopy Fe-Cr, Fe-Cr-Ni, W-Re,…), stopy o wysokiej entropii (Fe-Cr-Mn-Ni, W-Ta-V-Cr-Ti,…), fazy międzymetaliczne La-Mg i La-Al.
Badane właściwości: stabilność fazowa, uporządkowanie bliskiego zasięgu, temperatura przejścia porządek-nieporządek, właściwości sprężyste, fononowe, magnetyczne i radiacyjne, energie tworzenia i migracji defektów punktowych, rozszerzalność temperaturowa.
 

Publikacje

 1. J.S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, M.Yu. Lavrentiev, M. Muzyk. S. L. Dudarev: Phase stability of ternary fcc and bcc Fe-Cr-Ni alloys, Physical Review B 91 (2015) 024108.
 2. J.S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, K.J. Kurzydłowski, S.L. Dudarev: A first-principles model for anomalous segregation in ternary tungsten-rhenium-vacancy alloys, Journal of Physics: Condensed Matter 29 (2017) 145403.
 3. Z. Leong, J.S. Wróbel, S.L. Dudarev, R. Goodall, I. Todd, D. Nguyen-Manh: The Effect of Electronic Structure on the Phases Present in High Entropy Alloys, Scientific Reports 7 (2017) 39803.
 4. I. Toda-Caraballo, J.S. Wróbel, S.L. Dudarev, D. Nguyen-Manh, P.E.J. Rivera-Díaz-del-Castillo: Interatomic spacing distribution in multicomponent alloys, Acta Materialia 97 (2015) 156.
 5. J. Wróbel, L.G. Hector Jr., W. Wolf, S.L. Shang, Z.K. Liu, K.J. Kurzydłowski: Thermodynamic and mechanical properties of lanthanum – magnesium phases from density functional theory, Journal of Alloys and Compounds 512 (2012) 296.
   

Nagrody

 • 2009: Mazowieckie Stypendium Doktoranckie
 • 2009: Stypendium Naukowe Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
 • 2012, 2013: Stypendium dla młodych uczonych w ramach programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
   

Monografie

 • J.S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, K.J. Kurzydłowski: Ab Initio Based Modelling of Diffusion and Phase Stability of Alloys. Rozdział w książce: Diffusion Foundations vol. 12 "Multiscale Modelling of Diffusiusion-Controlled Phenomena in Condensed Matter" R. Kozubski (red.), Switzerland, Trans Tech Publications, 2017, strony 1-22.