Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 11A

Konsultacje w sem. letnim: poniedziałki godz. 12:00-13:00 i czwartki godz. 12:15-13:15

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1968
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, 1974
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 1986
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 1998.

Staże naukowe:

 • Technische Universität Braunschweig, Niemcy, 1991
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy, 1988
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Francja, 1978. 
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa ukierunkowana jest obecnie na kształtowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych metodami inżynierii powierzchni, w szczególności perspektywicznymi technologiami hybrydowymi, łączącymi różne procesy obróbek powierzchniowych i cieplnych w zastosowaniu do różnych gatunków stali, tytanu i jego stopów, stopów niklu, aluminium, magnezu, a także polimerów i kompozytów polimerowych (współautorstwo 31 patentów). Ta tematyka badawcza związana jest ściśle z badaniami mechanizmów  tworzenia się warstw powierzchniowych,  kształtowania ich struktury, składu chemicznego, fazowego, topografii,  morfologii, stanu naprężeń własnych, a więc właściwości użytkowych,  a także ze zmianami konstrukcyjnymi urządzeń technologicznych i pracami wdrożeniowymi obróbki konkretnych wyrobów, w szczególności wytwarzania nowej generacji biomateriałów oraz elementów urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu gwarantujących ich trwałość i niezawodność.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń jest współautorem wielu nowatorskich technologii i konstrukcji urządzeń, które znalazły zastosowanie w przemyśle.

Obszary  zainteresowań, to przede wszystkim: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, tribologia, biomateriały.
 

Publikacje

 1. J. Kamiński, J. Witkowska, T. Płociński, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Structure and corrosion resistance of titanium oxide layers produced on NiTi alloy in low-temperature plasma, International Journal of Materials Research 109 (2018) 443.
 2. A. Sowińska, E. Czarnowska, M. Tarnowski, J. Witkowska, T. Wierzchoń: Structure and hemocompatibility of nanocrystalline titanium nitride produced under glow-discharge conditions, Applied Surface Science 436 (2018) 382.
 3. M. Tarnowski, K. Kulikowski, T. Borowski, B. Rajchel, T. Wierzchoń: Influence of amorphous carbon layers on tribological properties of polyetheretherketone composite in contact with nitrided layer produced on Ti6Al4V titanium alloy, Diamond and Related Materials 75 (2017) 123.
 4. J. Witkowska, A. Sowińska, E. Czarnowska, T. Płociński, J. Kamiński, T. Wierzchoń: Hybrid a-CNH+TiO2+TiN-type surface layers produced on NiTi shape memory alloy for cardiovascular applications, Nanomedicine 12 (2017) 2233.
 5. J. Witkowska, A. Sowińska, E. Czarnowska, T. Płociński, T. Borowski, T. Wierzchoń: NiTi shape memory alloy oxidized in low temperature plasma with carbon coating: Characteristic and a potential for cardiovascular applications, Applied Surface Science 421 (2017) 89.
   

Nagrody

 • 2016: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki
 • 2012: Nagroda specjalna Ministra Gospodarki “e-CO2 innowacja” w konkursie “Polski Produkt Przyszłości”
 • 2012 i 2014: Wyróżnienia w konkursie  Polski Produkt Przyszłości”
 • 2012: Nagroda „Złoty Laur Innowacyjności” w Ogólnopolskim Konkursie „Laur Innowacyjności” o nagrodę im. S. Staszica - “Staszice”
 • 2012: Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sędzimira za osiągniecia naukowe wynalazcze i wdrożeniowe
 • 2007: Złoty medal na International Trade Fair for Technological Innovation “Eureka Brussels’2007” za „Glow Discharge Nitriding Technology”
 • 2007: Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Technicznych w Warszawie (IWIS’2007) za patent nr PL 207242 B1 pt.: „Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchniowych na elementach ze stopów niklu lub tytanu”
 • 1999: Nagroda „Mistrza Techniki’99” wraz z nagrodą NOT I stopnia za opracowanie technologii wytwarzania warstw wieloskładnikowych i kompozytowych odpornych na zużycie i korozję wdrożonej wraz z urządzeniem w Daewoo-FSO
 • 1991 i 1996: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.