Ogłoszenia

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: "Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Istnieje możliwość ubiegania się o stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest w okresie dwóch miesięcy: listopada-grudzień 2020 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 18

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Oferta pracy nr 10/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez NCN

Edycja konkursu NCN: OPUS 15
Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS 15 pt. „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych".

Oferta pracy nr 8/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Oferta pracy nr 9/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Wyniki Konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

Oferty pracy w projektach

Wydział Inżynierii Materiałowej poszukuje osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Anonsowana jest możliwość ubiegania się o stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest już od września 2019 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Konkursy na stanowisko "doktorant stypendysta"

W ramach projektu NCN „Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości katalityczne porowatych elementów węglanowych ogniw paliwowych” do 21 września zbierane są oferty na trzy stanowiska "doktorant stypendysta".