Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne odbywa się na początku roku akademickiego w formie on-line na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej. O dokładnym terminie szkolenia informuje Biblioteka Wydziałowa oraz Dziekanat. Można go szukać również w terminarzu.

W ramach przygotowania do zaliczenia kursu polecamy materiały pomocnicze udostępnione na stronie Biblioteki Głównej.