Program kształcenia

Semestr 1

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty ogólne

 • Ochrona własności intelektualnej i prawo pracy – 2 ECTS
 • WF 1 – 0 ECTS

Semestr 2

Przedmioty podstawowe

Przedmioty HES obieralne

 • Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość – 2 ECTS
 • Protokół dyplomatyczny – 2 ECTS
 • Zrozumieć sztukę – 2 ECTS
 • Zarządzanie projektami – 2 ECTS

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty ogólne

 

Semestr 3

Przedmioty podstawowe

 • Matematyka 3 – 3 ECTS
 • Fizyka 2 – laboratorium  - 2 ECTS
 • Chemia 2 – 2 ECTS
 • Informatyka – 3 ECTS

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty ogólne

 • Język obcy 2 – 4 ECTS
 • WF 3 – 0 ECTS

 

Semestr 4

Przedmioty podstawowe

Przedmioty HES obieralne

Przedmioty kierunkowe

Seminarium problemowe – Ekspertyza materiałowa

Przedmioty ogólne

 

Semestr 5

 

Przedmioty kierunkowe

 

Seminarium problemowe obieralne – Inżynieria powierzchni

 • Inżynieria powierzchni powłok – 3 ECTS
 • Inżynieria powierzchni warstw wierzchnich – 3 ECTS

Przedmioty obieralne

Semestr 6

Przedmioty kierunkowe

Projekt badawczy – obieralny

Seminarium problemowe obieralne – Mechanizmy niszczenia materiałów

Przedmioty obieralne

 

Semestr 7

Seminarium dyplomowe

 • Seminarium dyplomowe – 2 ECTS

Seminarium problemowe obieralne – Dobór materiałów

Przedmioty obieralne