Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022.

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Program składa się z modułów:

  • „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
  • „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” – edycja V

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa (bezpośrednio lub za pośrednictwem potencjalnego promotora) do koordynatora programu na Wydziale, na którym planują realizować badania naukowe oraz odbywać praktykę dydaktyczną. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2021.
  

Więcej informacji na stronie www.pw.edu.pl.