Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne

Program specjalności obejmuje przekazanie studentom wiedzy związanej z mechaniką (odkształcenie plastyczne, nadplastyczność, pełzanie) i pękaniem materiałów. Ponadto studenci zapoznają się z wiedzą o zjawiskach zachodzących w konstrukcjach i narzędziach pod działaniem sił mechanicznych i oddziaływań środowiska, wpływających na ich trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo. Studenci zdobywają też wiedzę i umiejętności na temat doboru materiału i technologii wytwarzania przy projektowaniu konstrukcji inżynierskich.