Wymagane dokumenty

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

 1. Wydrukowany i oprawiony 1 egzemplarz pracy dyplomowej; praca składana jest 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
 2. Cyfrowa wersja pracy dyplomowej w postaci pliku pdf na nośniku CD/DVD. Na etykietce nośnika elektronicznego należy zamieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko studenta,
  • numer albumu studenta,
  • rodzaj pracy dyplomowej (inżynierska, magisterska),
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • nazwa wydziału,
  • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową.
 3. Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim, podpisane imieniem i nazwiskiem dyplomanta oraz zawierające temat pracy w języku polskim i angielskim – streszczenie jest oddzielnym dokumentem drukowanym i składanym z pozostałymi dokumentami do egzaminu.
 4. Indeks (z kompletem wpisów),
 5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 6. Wypełniony formularz z danymi osobowymi,
 7. Informację do suplementu,
 8. Wypełniony formularz dla Biura Karier,
 9. 6 zdjęć – format 3,5 x 4,5 cm,
 10. Informacja o egzaminie dyplomowym do wywieszenia przed dziekanatem,
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty na indywidualne wirtualne konto bankowe podane w serwisie USOSWeb za dyplom ukończenia studiów (60zł).

Lista wymaganych dokumentów do egzaminu dyplomowego

Odpis dyplomu w języku obcym

Student może ubiegać się o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu w tłumaczeniu na język obcy:

 • odpis dyplomu może być przetłumaczony na język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
 • odpis suplementu tłumaczony jest na język angielski.

Dyplomant może uzyskać maksymalnie 3 odpisy dyplomu ukończenia studiów i 3 odpisy suplementu do dyplomu. Opłata za każdą sztukę odpisu dyplomu lub suplementu lub kompletu: odpis dyplomu i suplement - wynosi 40zł.

Ubiegając się o wydanie dodatkowych odpisów w tłumaczeniu na język obcy, student zobowiązany jest do zamieszczenia w pracy dyplomowej tytułu pracy i streszczenia tej pracy w języku, w którym wydane będzie tłumaczenie odpisu.