dr inż. Tomasz Brynk

 • 22 234 87 24

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 210
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012

Staże zagraniczne:

 • Vienna University of Technology, Austria, 2008, 2009 i 2010
   

Działalność naukowa

Bezkontaktowe pomiary odkształceń (2D i 3D DIC), badania właściwości mechanicznych materiałów (próby standardowe i w minipróbkach), metody odwrotne, dobór materiałów, ekspertyzy przyczyn uszkodzeń, materiały o rozdrobnionej mikrostrukturze, stopy i warstwy zawierające ren, selektywne przetapianie laserowe (SLM), pomiary naprężeń szczątkowych, programowanie Matlab, modelowanie MES (Ansys).
 

Publikacje

 1. T. Brynk, Z. Pakiela, K. Ludwichowska, B. Romelczyk, R Molak, M. Plocinska, J. Kurzac, T. Kurzynowski, E. Chlebus: Fatigue crack growth rate and tensile strength of Re modified Inconel 718 produced by means of selective laser melting, Materials Science and Engineering A 698 (2017) 289.
 2. T. Brynk, Z. Pakiela, M. Kulczyk, K. Kurzydlowski: Fatigue crack growth rate in ultrafine-grained Al 5483 and 7475 alloys processed by hydro-extrusion, Mechanics of Materials 67 (2013) 46.
 3. T. Brynk, A. Laptiev, O. Tolochyn, Z. Pakiela: The method of fracture toughness measurement of brittle materials by means of high speed camera and DIC Computational Materials Science 64 (2012) 221.
 4. T. Brynk, R. Molak, M. Janiszewska, Z. Pakiela: Digital Image Correlation measurements as a tool of composites deformation description, Computational Materials Science 64 (2012) 157.
 5. T. Brynk, M. Rasiński, Z. Pakiela,L. Olejnik,K. Kurzydlowski: Investigation of fatique crack growth rate of Al 5484 ultrafine grained alloy after ECAP process, Physica Status Solidi A 207 (2010) 1132.
   

Osiągnięcia

 • 2010: Laureat rocznego stypendium naukowego dla doktorantów w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej
 • 2010: 4 miejsce w międzynarodowym konkursie „Young Stress Analyst Competition 2010” (YSA10) organizowanym przez British Society for Strain Measurement (BSSM)