dr inż. Monika Bil

 • 22 182 10 14

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek CEZAMAT, ul. Poleczki 19, pok. 3.30

Wykształcenie

Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, 2002

Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009

Staże zagraniczne

 • Staż doktorancki w ramach KMMNoE Network of Excellence Department of Materials, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania, 2006
 • Staż podoktorski finansowany przez Japan Society for Promotion of Science, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia, 2011-2012
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa skoncentrowana w obszarze biomateriałów polimerowych i kompozytów do zastosowań biomedycznych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych związanych z opracowywaniem produktów inżynierii tkankowej do regeneracji tkanki kostnej, poliuretanowych implantów z pamięcią kształtu oraz nośników leków. Synteza polimerów oraz charakterystyka otrzymanych materiałów z wykorzystaniem metod spektroskopowych, różnicowej kalorymetrii skaningowej, dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej, termograwimetrii.
 

Publikacje

 1. V. Guarino, M. Lewandowska, M. Bil, B. Polak, L. Ambrosio: Morphology and degradation rate of PCL/Hyaff11® composite as a scaffolds with multiscale degradation rate, Composites Science and Technology 70 (2010) 1826.
 2. M. Bil, J. Ryszkowska, P. Woźniak, K. J. Kurzydłowski, M. Lewandowska-Szumieł: Optimization of the structure of polyurethanes for bone tissue engineering applications, Acta Biomaterialia 6 (2010) 2501.
 3. P. Woźniak, M. Bil, J. Ryszkowska, P. Wychowański, E. Wrobel, A. Ratajska, G. Hoser, J. Przybylski, K. J. Kurzydłowski, M. Lewandowska-Szumieł: Candidate bone-tissueengineered product based on human-bone-derived cells and polyurethane scaffold, Acta Biomaterialia 6 (2010) 2484.
 4. M. Bil, J. Ryszkowska, K. J. Kurzydłowski Effect of polyurethane composition and the fabrication process on scaffold properties, Journal of Materials Science 44 (2009) 1469.
 5. E. Zawadzak, M. Bil, J. Ryszkowska, S. N Nazhat, J. Cho, O. Bretcanu, J. A Roether, A. R Boccaccini: Polyurethane foams electrophoretically coated with carbon nanotubes for tissue engineering scaffold, Biomedical Materials 4 (2009) DOI: 10.1088/1748-6041/4/1/015008.
   

Nagrody

 • 2010: Nagroda naukowa JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II stopnia za cykl prac dotyczących możliwości zastosowania poliuretanów do otrzymywania nowych produktów inżynierii tkankowej kości