dr inż. Marcin Ciesielski

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z COI
Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej
  • 22 234 87 15

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, pok. 304