Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych

Numer: POIG.01.03.01-14-074/12
Program Konkurs: POIG
Jednostka Finansująca: NCBR
Kierownik Projektu: dr inż. Andrzej Zagórski
Funkcja: Lider
Czas realizacji: 2013-2015

Opis:

Celem badawczym projektu jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w ramach których zostanie stworzona wiedza i rozwiązania niezbędne do monitorowania, z zastosowaniem metod i technik badań nieniszczących, stanu zużycia eksploatacyjnego oraz określenia strategii optymalizowania procesu naprawczego turbin energetycznych turbin parowych . Celem praktycznym projektu jest zobiektywizowanie resursu między remontowego i czasu trwania eksploatacji wirników turbin energetycznych. Osiągnięty efekt badawczy projektu pozwoli na zobiektywizowanie procesu zarządzania zdolnościami eksploatacyjnymi turbin energetycznych i w konsekwencji uzyskanie efektu gospodarczego i ekonomicznego oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego w skali krajowej. Cel badawczy oraz praktyczny projektu jest realizowany w wyniku przeprowadzenia prac polegających na symulacjach fizycznych i symulacjach numerycznych procesu zużycia eksploatacyjnego. Wyniki symulacji są weryfikowane i interpretowane eksperymentalnie z użyciem fizycznych modeli wirników turbin energetycznych w skali rzeczywistej.

Prezentacja wyników badań (.pdf, 3,72 MB)