Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

zdjęcie studentów

Senat Politechniki Warszawskiej ustalił sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.