Plan Seminarium

Plan ramowy

12 maja 2019

 • od 13:00 – Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników
 • 19:00-23:00 – Kolacja

13 maja 2019

 • 7:00-9:00 - Śniadanie
 • 9:00-9:15 - Otwarcie Seminarium
 • 9:15-9:45 - Prezentacja WIM PW
 • 9:45-10:15 - Wystąpienie Prezesa PTM
 • 10:15-10:45 - Przerwa kawowa
 • 10:45-13:00 - Panel dyskusyjny „Inżynieria Materiałowa w świetle Ustawy 2.0”
 • 13:00 - Wspólna fotografia uczestników
 • 13:30-14:30 - Obiad
 • 14:30-16:00 - Sesja plakatowa, zebranie Zarządu PTM
 • 16:00-18:00 - Wycieczka – rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim
 • 19:00-24:00 - Uroczysta kolacja

14 maja 2019

 • 7:00-9.00 - Śniadanie
 • 9:00-11:00 - Sesja plenarna „Promocja kierunku nauczania inżynieria materiałowa
 • 11:00-11:30 - Przerwa kawowa
 • 11:30-13:00 - Sesja plenarna „Nauka - biznes”
 • 13:00-14:00 - Obiad
 • 14:30-18:00 - Wycieczka do Muzeum Polskiej Wódki
 • 19:00-23:00 – Kolacja plenerowa

15 maja 2019

 • 7:00-9:00 - Śniadanie
 • 9:00-9:30 - Podsumowanie i zakończenie Seminarium
 • 10:00 - Wyjazd uczestników