Organizatorzy

KOORDYNATOR

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 

SEKRETARZE

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska
Dr hab. inż. Jarosław Ferenc
 

CZŁONKOWIE KOMITETU

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW
Dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. PW
 

PATRONAT

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej PW